นิทรรศการ

exhibtion
exhibtion

2017 Hong Kong International Lighting Fair (ฉบับฤดูใบไม้ร่วง)

exhibtion
exhibtion

2018 Hong Kong International Lighting Fair (ฉบับฤดูใบไม้ร่วง)

exhibtion

2019 Hong Kong International Lighting Fair (ฉบับฤดูใบไม้ร่วง)

exhibtion

นิทรรศการโคมไฟนานาชาติกวางโจว 2019

exhibtion

นิทรรศการโคมไฟนานาชาติกวางโจว 2020