ทีมงานของเรา

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เราได้รับเชิญให้ไปเรียนที่สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาในหางโจว การออกไปศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยพัฒนาความคิดของทีมและปรับปรุงความสามารถของเรา

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เราได้รับเชิญให้ไปเรียนที่สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาในหางโจว การออกไปศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยพัฒนาความคิดของทีมและปรับปรุงความสามารถของเรา